Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw-Buinen

time 09:30

12/06/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst.
Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen zijn er drie collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede is de vakantiecollecte.
Bij de uitgang van de kerkzaal in de collecte voor de Voedselbank in Nieuw Buinen.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit de Bijbel in gewone Taal. Hooglied 4:16a en 1 Petrus 3:18.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Rudy Timmer en begeleid door het combo van de gemeente.