Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

08/12/2019

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor huisvesting.Bij de uitgang is de collecte voor de Voedselbank in Nieuw Buinen

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door de leden en vrienden van de gemeente

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.