Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

13/10/2019

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor huisvesting.
Bij de uitgang van de kerkzaal is de collecte voor de Voedselbank van Nieuw Buinen.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Eric Witte.

Zangleiding
De zang wordt  begeleid door het combo van de gemeente.