Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9. Nieuw -Buinen

time 09:30

05/06/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst.
Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Avondmaal
IMG_0066 avondmaalTijdens deze dienst vieren we het heilig avondmaal.
Je mag deelnemen aan het Avondmaal als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan.

Collecte
Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Br. K. de Roo.
Er wordt gelezen uit Exodus 3:1 t/m 5 en de verzen 10 t/m 14 en uit Johannes 8:56 t/m 59 uit de NBG

Zangleiding
De zang wordt geleid door Bert Scheper en begeleid door het combo van de gemeente