Eredienst-thema “Who am I”

Eredienst-thema “Who am I”

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

22/09/2019

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor de zending.

Schriftlezing en Getuigenissen
De schriftlezing wordt verzorgd door de zangleiding en er is ruimte om een getuigenis te geven. Het thema is :Who am I”.De Bijbelteksten die worden gelzeen zijn Psalm 139:13-18/Jeremia 1:5/Efeziërs 2:10. Romeinen 12:1-8.

Nieuwkomers
De fam. Munneke en Sligter worden voorgesteld aan de gemeente.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Zijlstra en begeleid door het combo van de gemeente.