Eredienst

Eredienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

22/05/2016

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede voor Lofprijzing.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden weer verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra. Er wordt gelezen uit Ezechiël 47:1-12 uit de Bijbel in gewone taal. Het gaat over “Een beek vol levend water”.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Geke Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.