Doopdienst

Doopdienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

26/01/2020

Doopdienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
Deze morgen wordt Anouk Timmer gedoopt omdat ze gelooft dat Jezus voor haar zonden is gestorven en weer is opgestaan.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor het kinderwerk binnen de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door ds.  Werner Pflaum

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.