Doopdienst

Doopdienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

19/05/2019

Doopdienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.
Vanmorgen wordt Tessa gedoopt omdat ze zeker weet dat Jezus voor haar zonden is gestorven en weer is opgestaan. Daardoor mag ze een kind van God zijn.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor onderwijs in de gemeente

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Jelle Dijkstra.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Bert Scheper en begeleid door het combo van de gemeente.