Doopdienst

Doopdienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

07/04/2019

Doopdienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Tijdens deze dienst wordt Melissa Bakker gedoopt omdat ze gelooft dat de Here Jezus ook voor haar zonden is gestorven en weer is opgestaan. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen is er één collecte bestemd voor het werk in de gemeente.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door ds W. Pflaum.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.