Doopdienst

Doopdienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

09/09/2018

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Doop
Tijdens deze dienst wordt Roy de Laet gedoopt. Hij doet dit omdat hij gehoorzaam wil zijn aan wat de Here Jezus heeft gezegd. Als je gelooft dat de Here Jezus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis en ook weer is opgestaan laat je dan dopen in ZIJN Naam.

Collecte.
Deze morgen worden er drie collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor onderhoud. Bij de uitgang van de kerkzaal is de collecte voor de Voedselbank van Nieuw Buinen.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door onze voorganger Jelle Dijkstra.

Zangleiding
De zang wordt geleid door Jan Hofman en begeleid door het combo van de gemeente.