Zendingsdienst

Zendingsdienst

Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen

time 09:30

24/03/2019

Eredienst
Iedereen is welkom in deze dienst. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er crèche. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de zondagsschool.

Collecte
Deze morgen worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de Gemeente. De tweede is voor de Zending.

Schriftlezing en preek
De schriftlezing en preek worden verzorgd door Richard Klein. Het thema is “Geven met een dankbaar hart”.

Zangleiding
De zang wordt begeleid door het combo van de gemeente.