Missie van onze gemeente

Ons doel:
“We willen mensen helpen Jezus Christus te leren kennen, omdat wij geloven dat Jezus Christus de persoonlijke Verlosser is van zonde en schuld en dat Hij de enige weg is tot God, de liefhebbende Vader.”

Mattheüs 28:18-20
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.  Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ De Bijbel