Verdriet

Het verhaal…

Een aantal jaren terug heb ik een kort verhaal geschreven over een verdrietige gebeurtenis in mijn (ons) leven.. Ik heb dat verhaal eigenlijk voor mij zelf geschreven, ik lees het af en toe nog eens en dat werkt voor mij therapeutisch.. Raar is dat eigenlijk, maar het heeft erg goed gewerkt tot nu toe.

Verdriet moet je verwerken en een plekje geven in je leven, zeggen de therapeuten… Tja maar hoe?

Bij de een werkt dit en bij een ander werkt dat, dus dat moet je zelf uitvogelen…
Zelf heb ik ontdekt, als ik alles op papier zet het voor mij heel goed werkt.
Langzaam schrijf ik het van mij af en lees het nog eens terug en huil nog eens
een keer, dat lucht op! Op een geven moment kan ik het lezen en dan gebeurt er
niets meer… ik lees het gewoon, tís een verhaal… Dat geeft een goed gevoel, los laten en dan een plek geven.. Sommige dingen in je leven blijven altijd op de achtergrond in je hoofd of in je hart, het maakt je ook een ander mens.. Het bijzondere er aan is, dat je ook weer een ander beter begrijpt, dat is een van de mooie dingen die er uit voort komen..
Verdriet kan je ook dichter bij God brengen, of juist helemaal niet..
Ik weet nog toen het verdriet binnen drong in mijn leven, dat ik alleen maar boos
was op God en ik voelde mij verlaten… door iedereen, dus ook van Hem..
Ik werd zo mee gesleurd in de wilde stroom van tranen, dat ik niet meer gericht
was op Hem.. Pas jaren later toen ik er op terug keek, ontdekte ik dat Hij voor
mij heeft gezorgd en dat nu ook nog doet..

Hij was er al die tijd, maar ik zag het niet…

Dat kan verdriet dus ook met je doen, je verblinden of doof maken voor Gods
stem.. Gelukkig is het goed gekomen tussen God en mij, ook al begrijp ik niet altijd
waarom dat ik bepaalde dingen mee moest maken, dat hoeft ook niet, je hoeft
ook niet alles in het leven te begrijpen, je krijgt niet overal antwoordt op..
Als je er maar iets mee doet, als je er maar er iets van leert.
Dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn van Hem, Hij heeft een plan met mijn (ons) leven… Het plan is bij Hem bekent, wij weten het niet, soms zien we zelf een stukje van dat plan, dan vallen er puzzel stukjes op hun plek..
Maar soms ook niet, met de feestdagen voor de deur kan soms het verlies van iemand in je leven je heel erg verdrietig maken… Nog erger dan anders omdat je deze persoon juist nu zo vreselijk mist.. Weet dan dat je met je verdriet bij God terecht kan, huil of spreek je uit bij Hem, Hij kan je rust schenken en weet je… Hij luistert altijd!

Groet’n Melody