Het Bezoek

Wie heeft het boekje gelezen ?? Het bezoek van Adrian Plass… een prachtig boekje !

In het kort gaat het over dat Jezus op bezoek komt in een kleine gemeenschap , Hij brengt een bezoek aan de plaatselijke gemeente.

Hij zal logeren bij iemand en die zal Hem verder helpen om lezingen en spreekbeurten te organiseren etc..

In de kerk zijn de verwachtingen hoog gespannen, de  broeders en zusters die zo dicht bij De Heer leken te leven, zijn ineens wel wat zenuwachtig, terwijl degene die niet zo vroom leken te zijn juist heel erg blij zijn… Ze verheugen zich op Zijn komst…

Het pakt allemaal anders uit Zijn bezoek, dan wat ze verwacht hadden, Hij maakt zich niet druk om dingen waar zij zich druk om hebben gemaakt..

Hij gaat ook niet vooraan in de kerk zitten , maar achteraan en tijdens de dienst loopt Hij er uit om naar de kroeg te lopen tegenover de kerk en haalt daar mensen vandaan om ze vervolgens weer mee terug te nemen naar de kerk, tot groot ongenoegen van de raad..

Er zit een homofiele jongeman in de kerk die zich geen raad weet met zijn leven, hij wil graag God volgen, maar leest ook in de Bijbel dat God het verafschuwt.. seks

tussen twee van hetzelfde geslacht.

Niet dat hij dat doet, maar hij voelt zich wel heel erg eenzaam. Hij wil graag een gesprek met Jezus hierover, dat wil Jezus wel… ook dat gesprek verloopt heel anders dan dat hij verwacht heeft.. Jezus veroordeelt hem absoluut niet, maar gaat met hem in gesprek en zegt dat Hij zeker van hem houdt..

Jezus maakt zich niet zo druk om zijn kleding, ook niet om de tijd, tot grote ergernis van degene waar Hij logeert, want dat is een controle freak, we noemen hem voor het gemak ff Jan.

Bij Jan moet alles op tijd, precies volgens zijn regels en zeker niet zomaar wat spontaan doen !!!!

Bij Jezus is dat allemaal anders, Hij neemt de tijd voor de mensen, niks geen regels en Jezus is erg spontaan…

Kijk dit is natuurlijk een boek, dat is geschreven door iemand met een bepaalde visie, het is fictief, dus niet echt gebeurd..

Maar het spreekt heel veel mensen toch aan.. Er zijn ontzettend veel boekjes verkocht door de jaren heen…

Ergens aan het einde van het boekje vertelt Jezus wat Hij voor Jan heeft gedaan…

Ik heb voor jou aan het kruis gehangen , jouw zonden heb ik daar gedragen, jouw foute gedachten, jouw overspelige praktijken, jouw leugens, jouw boosheid, jouw jaloezie…..

En dan breekt Jan, hij gaat huilend bij Jezus zitten en bedankt Hem..

Het is niet te geloven dat die drie uren van duisternis  daar toen op Golgotha voor mij zijn geweest… dat bloed, die striemen , die pijn .. allemaal voor mij , om mij te redden en mij bij God te brengen..

Wat een vreugde en dankbaarheid stroomt er door mijn ziel als ik daar aan denk, elke keer weer… amen

Groet’n Melody